Запис відео з OpenCV

Запис відеофайлу з використанням бібліотеки opencv на мові Python 3.6. Для запису використовується об”єкт VideoWriter, який у данному випадку викликається з наперед визначеними параметрами: назва відеофайлу (для збереження), fourcc (кодек), fps, size, isColour.
Розмір відеофайлу size (висота, ширина) визначається при одноразовому зчитуванні першого в серії зображення. Код послідовно читає зображення (назва серії Hxxxx.jpg — H0000.jpg, H0001.jpg, H0002.jpg і так далі), які знаходяться в тій самій теці, де розміщується сам вихідний файл програми.

import cv2
end = 120  #останній номер зображення в серії
fps = 5   #fps
file_ind = 'H' #індекс зображення
img = cv2.imread(file_ind+'0000.jpg') #читаем перше зображення
size = img.shape[1], img.shape[0] #отримуємо розмір - висота/ширина
fourcc = cv2.VideoWriter_fourcc(*'XVID') #підключаємо кодек згідно http://www.fourcc.org/codecs.php
video_name = file_ind + '_video.avi'
video = cv2.VideoWriter(video_name, fourcc, fps, size, True) #створюємо відеофайл, визначаємо його параметри
for i in range(0,end,1): #читаємо у циклі всі зображення
  filename = file_ind+str(i).zfill(4)+'.jpg' #формуємо змінну з номером файлу зображення
  print(filename) #виводимо номер файлу
  try:
    img = cv2.imread(filename) #читаєм файл зображення
  except:
    pass
  video.write(img) #дописуєм кадр в відеофайл
video.release() #вимикаєм відеофайл
cv2.destroyAllWindows()

В результаті складання зображень отримуємо наступне відео просування хмар в зоні дії ДМРЛ аеропорту Бориспіль.

Зображення для складання відео отриманні з сайту meteo.gov.ua і є даними ДМРЛ (доплерівського метеорологічного радару) аеропорту Бориспіль (UKBB) за 4 квітня 2017 року.